Segelfartygens tid

Home  /  Båtfilmer  /  Segelfartygens tid

On november 7, 2018, Posted by , In Båtfilmer, With Kommentarer inaktiverade för Segelfartygens tid

För alla som är intresserade av ett liv till havs och av sjöfartens historia är filmen “Master and Commander: The far side of the world” ett måste. Filmen är baserad på en populär bokserie av författaren Patrick O’Brian och utspelar sig under Napoleonkriget på början av 1800-talet, ombord på den 28-kanoners brittiska fregatten HMS Surprise.

 

Filmen kretsar kring huvudpersonerna kapten Jack Aubrey (Russell Crowe) och hans vän Dr. Stephen Maturin (Paul Bettany), och handlar om det hårda och osäkra livet ombord på ett krigsfartyg för mer än tvåhundra år sedan. HMS Surprise har skickats ut av den brittiska flottan för att hitta och besegra en fransk fregatt på väg till Stilla Havet. Denna jakt inbegriper såväl blodiga slag mellan britter och fransmän, som kampen mot havet och mot vädrets makter. Samtidigt skildras vardagen ombord på fartyget, och den strikta dynamiken mellan besättningen och officerarna i 1800-talets klassamhälle.

 

Slutet på 1700-talet och början på 1800-talet var en fascinerande tid ur ett sjöfartsperspektiv. Under denna tid nådde de segelburna krigsfartygen sin teknologiska guldålder, strax innan industrialiseringen förde med sig ångmaskiner och motorfartyg. Helt utsatta för vädrets makter och ständigt beroende av officerarnas och besättningens erfarenhet och duglighet rörde sig segelfartygen över världens alla hav för att behålla kontrollen över internationell handel och avlägsna kolonier. Skeppen var oftast råriggade, med stora fyrkantiga segel upphissade ovanför varandra, och detta gjorde så att de endast med stora svårigheter kunde röra sig mot vinden. Om en storm blåste upp från fel håll kunde besättningen bara reva seglen och hoppas på det bästa.

Ett krigsfartyg på denna tid var i praktiken ett flytande batteri med kanoner, där de tunga vapnen placerats ut längs fartygens sidor för att kunna skjuta iväg förödande bredsidor av järnkulor. Skeppen var utan undantag byggda av trä, och en träff från en sådan kula gav upphov till en explosion av träsplitter som kunde döda eller allvarligt skada besättningen. En träff under fartygets vattenlinje kunde få hela fartyget att sjunka. Att arbeta ombord på ett sådant skepp, utan möjlighet till flykt och fullständigt utelämnad åt fienden och havet, innebar stora fysiska och psykiska påfrestningar.

Filmen “Master and Commander: The far side of the world” utspelar sig nästan uteslutande ute till havs, långt från civilisationen. Fartygsläkaren Dr. Stephen Maturin är en mycket biologi- och naturintresserad man, vilket även ger tittaren en inblick i hur den biologiska forskningen och klassificeringen av arter gick till på denna tid. Samtidigt får vi en bild av hur enkel och brutal läkekonsten var på denna tid, långt innan tidsbokningar på distriktstandvarden.se var möjliga.

På det hela taget är filmen en mycket välgjord och spännande skildring av livet till havs på 1800-talet. Den påminner oss om att vi inte alltid kunnat lita på tekniken och att vi inte alltid kunnat ignorera vädrets makter på samma sätt som vi gör idag, samtidigt som den ger en inblick i en historiskt intressant tid: Segelfartygens tid.

incart-lite