Försvarsmakten visar ammunitionsröjning


201005024_nicgus03_ME02_BombNurse_046

Röjdykardivisionen i Försvarsmakten visar hur man tar hand om alla former av ammunition, i hav och på land, i Sverige och vid humanitära insatser utomlands. Efter krig och konflikter finns mycket gammal ammunition som skapar stora problem för lokalbefolkningen. Under Försvarsmaktens insatser går mycket tid åt för att förklara för lokalbefolkningen att de absolut inte får röra något de inte känner till utan att istället ta kontakt med Försvaret som kan ta hand om det misstänkta. Försvaret åker runt i skolor och pratar med folk i byar och städer om hur ammunitionen kan se ut och visar bilder i syfte att de ska förstå att det inte är leksaker. Än idag händer det att gamla minor på Balkan skadar och dödar människor i tidigare konfliktområden. Även i vårt närområde, i våra hav och sjöar finns gamla minor och dumpad ammunition som måste oskadliggöras.

Plats: Försvarsmaktsområdet


lördag 03 september
13:00-13:30
18:00-18:30
söndag 04 september
13:00-13:30
16:00-16:30
måndag 05 september
13:00-13:00
18:00-18:30
tisdag 06 september
13:00-13:30