Klassdefinitioner


Tall Ship Races är öppet för alla enskroviga fartyg som uppfyller samtliga krav:

  • Fartyget är minst 9,14 m vattenlinje längd
  • Minst 50 procent av besättningen ombord är trainees – alltså ungdomar mellan 15 och 25 år (med- eller utan erfarenhet av segling).
  • Fartyget uppfyller Sail Training Internationals säkerhetskrav.

Klassdefinitioner

KLASS A

Samtliga segelfartyg med LOA över 40 meter. Ett fåtal fartyg under 40 meter har A-klassificering i egenskap av råsegel.

KLASS B

Traditionellt riggade segelfartyg som mäter mellan 9,14 (LWL) och 39,9 (LOA).

KLASS C

Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter där riggen domineras av Bermudasegel.

KLASS D

Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter som har spinnakerliknande segel.