Swan


1111 img_2748-1-6300swan[2]

Swan byggdes som fiskebåt i Lerwick, Shetland. Hon var ett av träskeppen i en stor flotta som ägnade sig åt att fiska sill under 20-talet. I mitten av 1950-talet såldes Swan till nordöstra England där fartyget fortsatte med fiske tills 1980 då hon övergavs i Hartlepool. Swan räddades från förfall och återvände till Shetland 1991 för att återställas, och omvandlades då till ett segelutbildnings-fartyg. Hon blev en viktig del av Shetlands sjöfartshistoria. Sedan 1995 har Swan deltagit i många Tall Ships Race och traditionella båtfestivaler.

Klass: B
Nationalitet: Skottland
Längd: 26.1m
Rigg: Ketch
Byggår: 1900
Antal i besättningen: 5 personer, kan ta upp till 10 trainees
Länk till skeppets hemsida: swantrust.com