Skonnerten Jylland


skonnerten_jylland

Skonaren Jylland ägs av Andromeda, som håller mycket av sin utbildning ombord på skeppet, och har sex av sina elever boendes i varsina enkelrum ombord. Skolan har, genom skonaren, uppnått goda resultat med många socialt missgynnade ungdomar. Skeppet har deltagit i flertalet internationella tävlingar, vilket har bidragit till att ungdomarna ombord har ökat sin självkänsla genom lagarbete och enighet i gruppen. Hemmahamn är Gaerup i Danmark.

Klass: B
Nationalitet: Danmark
Längd: 37.5m
Rigg: Skonare
Byggår: 1951
Antal i besättningen: 5 personer, kan ta upp till 10 trainees
Länk till skeppets hemsida: andromeda.dk