Lord Nelson


Lord Nelson 3_under sail

Colin Mudie fick i uppdrag att utforma sitt första segelfartyg där halva besättningen skulle kunna bestå av personer med fysiskt handikapp. Kravet var bland annat att man skulle kunna vistas ombord med rullstol. Resultatet blev Lord Nelson, uppkallad efter en välkänd brittisk amiral, ett av två fartyg i världen som byggdes med syftet att möjliggöra segling för fysiskt funktionshindrade personer. Jubilee Sailing Trust som äger Lord Nelson har tagit med 30.000 personer till sjöss, inklusive 1200 personer med rörelsehinder och 5000 rullstollsbundna.

Klass: A
Nationalitet: England
Längd: 48,55m
Rigg: Bark
Byggår: 1985
Antal i besättningen: 10 personer, kan ta upp till 40 trainees
Länk till skeppets hemsida: jst.org.uk