Kapitan Borchardt


Kapitan Borchardt

Kapitan Borchardt började segla under polsk flagg först 2011. Hon byggdes i Nederländerna 1918, hette på den tiden Nora och användes inom frakt. Hon gjorde därefter en del turer fram och tillbaka innan hon 1953 köptes av svenskar och användes som handelsfartyg.

1989 döptes hon till "Najaden" och hade Stockholm som hemmahamn. Hon användes som passagerarfartyg och seglade i Östersjön. Slutligen landade hon i Polen, Warszawa och döptes till Kapitan Borchardt.

Klass: B
Nationalitet: Polen
Längd: 41,9 m
Rigg: Gaff Schooner 3
Byggår: 1918
Antal i besättningen: 10 personer, kan ta upp till 32 trainees
Länk till skeppets hemsida: kapitanborchardt.pl