Fryderyk Chopin


Copyright Sail Training International 2015©
Free for editorial use image, please credit: Sail Training International

Fryderyk Chopin

For more information please contact:
sean.andrews@sailtraininginternational.org

Hemmahamn Szczecin. Fryderyk Chopin är det yngsta av de polska segelfartygen och designades av Zygmunt Choren - samma man som skapade Dar Mlodziezy. Skeppet är uppkallat efter den polska kompositören Fryderyk Chopin, och har ett långt bogspröt (spira längst fram på skeppet) som innebär att hon kan sätta fem försegel och dra nytta av lätta vindar. 2010 råkade skeppet ut för en allvarlig olycka när båda masterna gick av under en seglats i kraftig vind och sjögång. Lyckligtvis fick man snabb assistans. Idag är hon helt återställd och kommer närmast från A Coruña i Spanien efter att ha deltagit i Tall Ships Race 2016.

Klass: A
Nationalitet: Polen
Längd: 52.84m
Rigg: Brigg
Byggår: 1992
Antal i besättningen: 8 personer, kan ta upp till 42 trainees
Länk till skeppets hemsida: fryderykchopin.pl